CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chương trình công tác Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 14/02/2022 | 10:17 AM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 11/02/2022 | 10:22 AM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 10/02/2022 | 11:20 AM  | View count: 46
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 10/02/2022 | 11:17 AM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch khảo sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 07/02/2022 | 04:11 PM  | View count: 28
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận ban hành Kế hoạch khảo sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng,...

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 07/02/2022 | 09:59 AM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 07/02/2022 | 09:52 AM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN