CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Publish date 04/01/2022 | 11:16 AM  | View count: 24
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 31/12/2021 | 06:17 PM  | View count: 16
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 31/12/2021 | 05:54 PM  | View count: 21
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực y tế năm 2022

Publish date 31/12/2021 | 05:02 PM  | View count: 17
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Publish date 31/12/2021 | 03:01 PM  | View count: 0
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa và Thể thao trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 31/12/2021 | 11:37 AM  | View count: 15
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của quận Cầu Giấy

Publish date 28/12/2021 | 06:35 PM  | View count: 147
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY