CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực người có công và xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Publish date 24/12/2021 | 04:44 PM  | View count: 67
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022

Publish date 17/12/2021 | 09:57 AM  | View count: 64
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Publish date 03/12/2021 | 10:19 AM  | View count: 70
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy (lĩnh vực Công thương)

Publish date 03/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 48
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 29/11/2021 | 10:11 AM  | View count: 45
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN