CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 19/11/2021 | 11:39 AM  | View count: 41
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 15/11/2021 | 11:41 AM  | View count: 50
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

Publish date 28/10/2021 | 03:22 PM  | View count: 91
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Cầu Giấy

Publish date 28/10/2021 | 03:20 PM  | View count: 72
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2030

Publish date 28/10/2021 | 11:18 AM  | View count: 73
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN