CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Publish date 15/04/2021 | 03:14 PM  | View count: 38
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tập huấn kiến thức về công tác quản lý chất lượng vật tư và ATTP ngành nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 13/04/2021 | 05:12 PM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn quận Cầu Giây năm 2021

Publish date 13/04/2021 | 05:10 PM  | View count: 92
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Publish date 01/04/2021 | 04:46 PM  | View count: 162
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN