CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của quận Cầu Giấy

Publish date 28/12/2021 | 06:35 PM  | View count: 157
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực người có công và xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Publish date 24/12/2021 | 04:44 PM  | View count: 68
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022

Publish date 17/12/2021 | 09:57 AM  | View count: 67
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Publish date 03/12/2021 | 10:19 AM  | View count: 75
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN