CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 19/04/2022 | 04:21 PM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 19/04/2022 | 09:18 AM  | View count: 49
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2022

Publish date 15/04/2022 | 04:26 PM  | View count: 12
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 13/04/2022 | 02:55 PM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 11/04/2022 | 09:02 AM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH xây dựng, lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn quận

Publish date 08/04/2022 | 04:08 PM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai thực hiện vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2025

Publish date 08/04/2022 | 09:24 AM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN