CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021)

Publish date 28/09/2021 | 04:53 PM  | View count: 112
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch triển khai mô hình "Chuyển đổi số trong công tác quản lí trường học"

Publish date 28/09/2021 | 12:14 PM  | View count: 66
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2030

Publish date 21/09/2021 | 03:54 PM  | View count: 20
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN