CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Publish date 15/02/2021 | 08:00 PM  | View count: 133
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kết luận của Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp ngày 15/02/2021

Publish date 15/02/2021 | 04:00 PM  | View count: 99
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Publish date 11/02/2021 | 07:55 PM  | View count: 150
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Publish date 10/02/2021 | 01:51 AM  | View count: 126
Công văn số 167/UBND-YT ngày 09/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo

Publish date 10/02/2021 | 01:19 AM  | View count: 113
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid - 19 tại nơi công cộng

Publish date 07/02/2021 | 08:09 AM  | View count: 260
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đảm bảo y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Publish date 05/02/2021 | 04:00 PM  | View count: 263
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch giao, nhận quân năm 2021

Publish date 05/02/2021 | 01:32 AM  | View count: 45
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN