CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 27/10/2021 | 04:03 PM  | View count: 49
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của quận Cầu Giấy

Publish date 22/10/2021 | 04:14 PM  | View count: 45
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai 'Ngày vi chất dinh dưỡng" năm 2021

Publish date 22/10/2021 | 09:30 AM  | View count: 78
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Publish date 18/10/2021 | 03:20 PM  | View count: 62
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 2/2021

Publish date 18/10/2021 | 02:22 PM  | View count: 62
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND của UBND thành phố HN

Publish date 15/10/2021 | 11:38 AM  | View count: 61
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 13/10/2021 | 04:02 PM  | View count: 84
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN