CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Publish date 18/08/2021 | 03:28 PM  | View count: 186
Xem nội dung chi tiết tại đây. 1. Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 17/8/2021 của UBND quận Cầu Giấy. 2. Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND...

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 7 năm 2021

Publish date 14/08/2021 | 11:45 AM  | View count: 119
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2021)

Publish date 13/08/2021 | 10:12 AM  | View count: 84
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

Publish date 13/08/2021 | 10:10 AM  | View count: 176
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho các khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao tại quận Cầu Giấy

Publish date 11/08/2021 | 09:56 PM  | View count: 113
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 11/08/2021 | 11:35 AM  | View count: 95
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, nơi làm việc và ký túc xá

Publish date 11/08/2021 | 10:16 AM  | View count: 95
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định thành lập 03 Tổ công tác trực thuộc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy

Publish date 10/08/2021 | 11:34 AM  | View count: 72
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiên vacxin COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 03/08/2021 | 03:30 PM  | View count: 359
T hường trực HĐND quận vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 02/8/2021 về việckhảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiêm vacxin COVID-19...