CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 20/08/2021 | 09:55 AM  | View count: 33
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Publish date 18/08/2021 | 03:28 PM  | View count: 198
Xem nội dung chi tiết tại đây. 1. Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 17/8/2021 của UBND quận Cầu Giấy. 2. Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND...

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 7 năm 2021

Publish date 14/08/2021 | 11:45 AM  | View count: 125
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2021)

Publish date 13/08/2021 | 10:12 AM  | View count: 90
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

Publish date 13/08/2021 | 10:10 AM  | View count: 189
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho các khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao tại quận Cầu Giấy

Publish date 11/08/2021 | 09:56 PM  | View count: 120
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 11/08/2021 | 11:35 AM  | View count: 102
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, nơi làm việc và ký túc xá

Publish date 11/08/2021 | 10:16 AM  | View count: 103
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN