CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2021 về phòng, chống tham nhũng

Publish date 15/07/2021 | 04:55 PM  | View count: 53
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÁO VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm mùa mưa lũ năm 2021

Publish date 13/07/2021 | 03:21 PM  | View count: 50
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2030

Publish date 06/07/2021 | 04:51 PM  | View count: 64
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quốc phòng địa phương và Phong trào thi đua quyết thắng 5 tháng đầu năm 2021

Publish date 06/07/2021 | 02:55 PM  | View count: 59
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Publish date 02/07/2021 | 05:06 PM  | View count: 74
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hành động thực hiện chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030

Publish date 01/07/2021 | 04:27 PM  | View count: 65
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 29/06/2021 | 09:17 PM  | View count: 172
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN