CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 23/12/2020 | 03:13 PM  | View count: 279
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Nghị quyết về việc phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 21/12/2020 | 11:53 AM  | View count: 246
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 21/12/2020 | 10:39 AM  | View count: 128
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 21/12/2020 | 09:38 AM  | View count: 163
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 18/12/2020 | 04:37 PM  | View count: 113
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 18/12/2020 | 02:33 PM  | View count: 126
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

Publish date 18/12/2020 | 11:32 AM  | View count: 86
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 02/12/2020 | 05:02 PM  | View count: 62
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN