CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Tổ chức tuần lễ xúc tiến Thương mại và tôn vinh sản phẩm làng nghề quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 20/11/2020 | 03:21 PM  | View count: 180
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Publish date 18/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 144
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý IV năm 2020

Publish date 17/11/2020 | 04:23 PM  | View count: 84
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Publish date 17/11/2020 | 09:27 AM  | View count: 101
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Publish date 13/11/2020 | 02:08 PM  | View count: 229
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN