CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Publish date 27/04/2021 | 08:54 PM  | View count: 1374
Ngày 27/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Công điên số 03/CĐ-CT về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa...

Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 27/04/2021 | 04:43 PM  | View count: 61
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phố với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 27/04/2021 | 03:15 PM  | View count: 59
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 22/04/2021 | 04:55 PM  | View count: 78
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch kiểm tra, xét duyệt trường tiên tiến về thể dục, thể thao năm học 2020-2021

Publish date 22/04/2021 | 11:40 AM  | View count: 63
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng chống COVid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 2 năm 2021

Publish date 20/04/2021 | 02:17 PM  | View count: 160
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN