CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 19/04/2021 | 12:39 PM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội thi Thiếu nhi quận Cầu Giấy tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2021 chủ đề "Hành trình theo dấu chân Bác"

Publish date 16/04/2021 | 05:58 PM  | View count: 172
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 15/04/2021 | 03:21 PM  | View count: 57
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 15/04/2021 | 03:19 PM  | View count: 61
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm" năm 2021

Publish date 15/04/2021 | 03:18 PM  | View count: 55
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Publish date 15/04/2021 | 03:14 PM  | View count: 48
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tập huấn kiến thức về công tác quản lý chất lượng vật tư và ATTP ngành nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 13/04/2021 | 05:12 PM  | View count: 58
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn quận Cầu Giây năm 2021

Publish date 13/04/2021 | 05:10 PM  | View count: 108
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN