CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH xây dựng và nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2025

Publish date 08/04/2022 | 09:04 AM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2025

Publish date 07/04/2022 | 05:12 PM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai thực hiện các hoạt động can thiệp giảm hại trong công tác phòng chống mại dâm năm 2022

Publish date 07/04/2022 | 09:19 AM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH công tác thông tin đối ngoại quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 04/04/2022 | 09:14 AM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tuyển sinh quân sự năm 2022

Publish date 31/03/2022 | 04:02 PM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2022)

Publish date 30/03/2022 | 01:04 PM  | View count: 29
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022

Publish date 30/03/2022 | 10:09 AM  | View count: 21
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN