CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Publish date 01/04/2021 | 04:46 PM  | View count: 180
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tinh giản biên chế năm 2021

Publish date 26/03/2021 | 12:18 PM  | View count: 81
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN