CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2022

Publish date 31/05/2021 | 04:58 PM  | View count: 88
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước tổ dân phố trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 31/05/2021 | 04:55 PM  | View count: 48
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 25/05/2021 | 03:36 PM  | View count: 111
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tổ trưởng dân phố thân thiện" quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 25/05/2021 | 02:04 PM  | View count: 81
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 08/05/2021 | 04:17 PM  | View count: 511
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN