CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về phát triển giáo dục mầm non quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 03/03/2021 | 05:10 PM  | View count: 186
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về công tác thi đua, khen thưởng của quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 03/03/2021 | 05:07 PM  | View count: 179
Xem nội dung tại đây.   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức thực hiện các lớp đào tạo bồi dưỡng CBCCVC năm 2021

Publish date 03/03/2021 | 04:43 PM  | View count: 188
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 08/2/2021 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận Cầu Giấy lần thứ VI năm 2021

Publish date 02/03/2021 | 04:30 PM  | View count: 104
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN