CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 08/05/2021 | 03:14 PM  | View count: 31
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 07/05/2021 | 04:52 PM  | View count: 153
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao trong cộng đồng tại quận Cầu Giấy

Publish date 07/05/2021 | 04:24 PM  | View count: 288
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC

Publish date 05/05/2021 | 04:55 PM  | View count: 140
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 05/05/2021 | 11:52 AM  | View count: 64
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 30/04/2021 | 08:49 AM  | View count: 140
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN