CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội năm 2020"

Publish date 28/07/2020 | 03:05 PM  | View count: 528
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Sở...

Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 28/07/2020 | 02:49 PM  | View count: 121
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 22/07/2020 | 10:24 AM  | View count: 146
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Publish date 15/07/2020 | 03:13 PM  | View count: 425
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy

Publish date 06/07/2020 | 03:01 PM  | View count: 357
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của quận Cầu Giấy

Publish date 06/07/2020 | 02:55 PM  | View count: 376
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 06/07/2020 | 02:50 PM  | View count: 325
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY