CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 06/07/2020 | 02:45 PM  | View count: 232
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY  

Kế hoạch Huấn luyện trung đội tự vệ năm 2020

Publish date 05/06/2020 | 09:24 AM  | View count: 73
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 300-CV/BTGQU ngày 02/6/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Publish date 03/06/2020 | 11:15 AM  | View count: 424
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

Publish date 03/06/2020 | 11:00 AM  | View count: 313
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi Hà Nội năm 2020

Publish date 29/05/2020 | 02:40 PM  | View count: 604
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN