CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 12/03/2021 | 11:10 AM  | View count: 198
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2021

Publish date 11/03/2021 | 02:31 AM  | View count: 179
Xem nội dung tại đây.   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chương trình số 25/CTr-BCĐ197 ngày 08/3/2021 của BCĐ 197 quận Cầu Giấy về công trác Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 10/03/2021 | 02:39 PM  | View count: 103
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện kết luận của Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp số 96

Publish date 08/03/2021 | 10:44 AM  | View count: 213
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN