CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 08/01/2021 | 02:03 PM  | View count: 46
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 08/01/2021 | 11:52 AM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 08/01/2021 | 11:51 AM  | View count: 152
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận Cầu Giấy

Publish date 07/01/2021 | 03:04 PM  | View count: 44
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực y tế năm 2021

Publish date 07/01/2021 | 11:57 AM  | View count: 88
Xem nội dung tại đây PHÒNG Y TẾ 

Kế hoạch thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2021

Publish date 07/01/2021 | 10:01 AM  | View count: 158
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 10/UBND-YT ngày 06/01/2021 của UBND quận về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố HN

Publish date 07/01/2021 | 09:53 AM  | View count: 290
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND quận Cầu Giấy

Publish date 06/01/2021 | 09:50 AM  | View count: 112
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 04/01/2021 | 02:19 PM  | View count: 94
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN