CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Publish date 22/03/2021 | 12:08 PM  | View count: 204
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Thể thao Việt Nam năm 2021

Publish date 19/03/2021 | 05:35 PM  | View count: 96
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về phát triển điện lực quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 19/03/2021 | 04:35 PM  | View count: 180
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 12/03/2021 | 11:10 AM  | View count: 207
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN