CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 04/01/2021 | 09:59 AM  | View count: 55
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Publish date 04/01/2021 | 08:08 AM  | View count: 94
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 31/12/2020 | 05:34 PM  | View count: 43
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 31/12/2020 | 05:05 PM  | View count: 243
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2030

Publish date 31/12/2020 | 02:10 PM  | View count: 136
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực người có công và xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Publish date 28/12/2020 | 11:30 AM  | View count: 160
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 23/12/2020 | 03:13 PM  | View count: 311
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Nghị quyết về việc phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 21/12/2020 | 11:53 AM  | View count: 298
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN