CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" quận Cầu Giấy

Publish date 29/03/2022 | 11:14 AM  | View count: 24
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 28/03/2022 | 05:51 PM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 28/03/2022 | 09:28 AM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/03/2022 | 04:36 PM  | View count: 8
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

Publish date 24/03/2022 | 11:18 AM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN