CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Publish date 18/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 175
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý IV năm 2020

Publish date 17/11/2020 | 04:23 PM  | View count: 100
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Publish date 17/11/2020 | 09:27 AM  | View count: 128
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Publish date 13/11/2020 | 02:08 PM  | View count: 274
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN