CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 64/KH-UBNd ngày 24/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về An toàn lao động, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 25/02/2021 | 04:30 PM  | View count: 279
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/02/2021 về phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 17/02/2021 | 08:52 AM  | View count: 46
Xenm nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại phiên họp số 90

Publish date 16/02/2021 | 06:00 PM  | View count: 177
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Publish date 15/02/2021 | 08:00 PM  | View count: 171
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN