CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 04/02/2021 | 01:35 AM  | View count: 46
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2021

Publish date 04/02/2021 | 01:30 AM  | View count: 40
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 03/02/2021 | 01:43 AM  | View count: 43
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người dân quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 03/02/2021 | 01:42 AM  | View count: 46
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 03/02/2021 | 01:36 AM  | View count: 43
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 03/02/2021 | 01:23 AM  | View count: 42
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Công văn số 33-CV/BTG ngày 29/1/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Publish date 29/01/2021 | 04:29 PM  | View count: 473
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY