CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý IV năm 2020

Publish date 17/11/2020 | 04:23 PM  | View count: 103
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Publish date 17/11/2020 | 09:27 AM  | View count: 133
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Publish date 13/11/2020 | 02:08 PM  | View count: 279
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 22/10/2020 | 02:42 PM  | View count: 91
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN