CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 19/10/2020 | 02:41 PM  | View count: 86
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 15/10/2020 | 08:41 AM  | View count: 113
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên địa bàn quận

Publish date 09/10/2020 | 03:09 PM  | View count: 209
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên địa bàn quận

Publish date 08/10/2020 | 08:54 AM  | View count: 42
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN