CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2020-2021

Publish date 21/09/2020 | 09:04 AM  | View count: 134
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020

Publish date 18/09/2020 | 09:01 AM  | View count: 51
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch xây dựng vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 14/09/2020 | 11:17 AM  | View count: 126
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN