CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 26/04/2022 | 02:13 PM  | View count: 48
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Publish date 26/04/2022 | 09:50 AM  | View count: 102
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)

Publish date 26/04/2022 | 09:47 AM  | View count: 37
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

KH tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền cổ động trực quan Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Publish date 22/04/2022 | 08:56 AM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 19/04/2022 | 04:21 PM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 19/04/2022 | 09:18 AM  | View count: 75
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN