CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022

Publish date 17/12/2021 | 09:57 AM  | View count: 45
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Publish date 03/12/2021 | 10:19 AM  | View count: 38
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy (lĩnh vực Công thương)

Publish date 03/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 26
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 29/11/2021 | 10:11 AM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 19/11/2021 | 11:39 AM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 15/11/2021 | 11:41 AM  | View count: 30
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN