CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Huấn luyện trung đội tự vệ năm 2020

Publish date 05/06/2020 | 09:24 AM  | View count: 82
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 300-CV/BTGQU ngày 02/6/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Publish date 03/06/2020 | 11:15 AM  | View count: 449
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

Publish date 03/06/2020 | 11:00 AM  | View count: 332
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi Hà Nội năm 2020

Publish date 29/05/2020 | 02:40 PM  | View count: 651
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai "Ngày vi chất dinh dưỡng" năm 2020

Publish date 22/05/2020 | 04:18 PM  | View count: 153
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Publish date 19/05/2020 | 09:56 AM  | View count: 149
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 19/05/2020 | 09:52 AM  | View count: 131
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN