CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 07/09/2020 | 03:02 PM  | View count: 131
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 31/08/2020 | 02:19 PM  | View count: 72
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Publish date 21/08/2020 | 04:40 PM  | View count: 306
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2021 - 2025

Publish date 14/08/2020 | 02:16 PM  | View count: 176
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021

Publish date 14/08/2020 | 11:46 AM  | View count: 152
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch rà soát, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các trường hợp từ Đà Nẵng trở về đang sinh sống trên địa bàn quận

Publish date 08/08/2020 | 07:27 PM  | View count: 208
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN