CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Publish date 20/04/2020 | 02:15 PM  | View count: 131
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

Publish date 15/04/2020 | 01:10 PM  | View count: 67
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 15/04/2020 | 11:28 AM  | View count: 133
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Publish date 14/04/2020 | 10:18 AM  | View count: 893
Ngày 13/4/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGQU về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin...

Kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 07/04/2020 | 11:32 AM  | View count: 173
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN