CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Publish date 03/02/2020 | 10:25 AM  | View count: 219
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Publish date 03/02/2020 | 09:40 AM  | View count: 153
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Publish date 01/02/2020 | 02:32 PM  | View count: 660
Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ...

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 31/01/2020 | 04:16 PM  | View count: 94
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Publish date 30/01/2020 | 02:33 PM  | View count: 336
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 30/01/2020 | 10:35 AM  | View count: 127
Xem nội dung tại đây PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 22/01/2020 | 03:56 PM  | View count: 344
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tăng cường truyền thông và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 20/01/2020 | 02:15 PM  | View count: 69
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tăng cường truyền thông và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 20/01/2020 | 10:38 AM  | View count: 175
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 08/01/2020 | 02:48 PM  | View count: 240
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN