CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 03/04/2020 | 01:20 PM  | View count: 139
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020

Publish date 03/04/2020 | 11:44 AM  | View count: 127
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 350/UBND-TCKH ngày 31/3/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ

Publish date 01/04/2020 | 02:31 PM  | View count: 297
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 01/04/2020 | 10:42 AM  | View count: 83
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 303/UBND-QLĐT ngày 25/3/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến phố 24/24h

Publish date 26/03/2020 | 11:24 AM  | View count: 118
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 20/03/2020 | 11:27 AM  | View count: 91
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 20/03/2020 | 10:08 AM  | View count: 242
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN