CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 17/02/2020 | 02:11 PM  | View count: 92
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác CCHC năm 2020 tại quận Cầu Giấy

Publish date 17/02/2020 | 11:48 AM  | View count: 81
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)

Publish date 12/02/2020 | 02:42 PM  | View count: 743
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội

Publish date 11/02/2020 | 09:34 AM  | View count: 638
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 10/02/2020 | 09:46 AM  | View count: 323
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 06/02/2020 | 04:26 PM  | View count: 251
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 06/02/2020 | 08:33 AM  | View count: 301
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Publish date 03/02/2020 | 10:25 AM  | View count: 221
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Publish date 03/02/2020 | 09:40 AM  | View count: 157
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN