CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/03/2022 | 04:36 PM  | View count: 8
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

Publish date 24/03/2022 | 11:18 AM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 23/03/2022 | 03:19 PM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quận ủy Cầu Giấy triển khai Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 21/3/2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/QU về phát triển kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 23/03/2022 | 02:37 PM  | View count: 34
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, các Chương trình, Kế hoạch công tác của Quận ủy, Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 19/7/2021 của...

KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 23/03/2022 | 09:23 AM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tập huấn kiến thức về công tác quản lý chất lượng vật tự và ATTP ngành nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 21/03/2022 | 04:00 PM  | View count: 8
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN