CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định thành lập 03 Tổ công tác trực thuộc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy

Publish date 10/08/2021 | 11:34 AM  | View count: 40
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiên vacxin COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 03/08/2021 | 03:30 PM  | View count: 271
T hường trực HĐND quận vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 02/8/2021 về việckhảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiêm vacxin COVID-19...

Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Publish date 02/08/2021 | 09:05 PM  | View count: 69
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ký túc xá Trường Đại học Thương mại

Publish date 02/08/2021 | 09:00 PM  | View count: 43
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học Thương mại

Publish date 31/07/2021 | 09:03 AM  | View count: 36
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 27/07/2021 | 03:57 PM  | View count: 38
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 26/07/2021 | 03:38 PM  | View count: 303
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam

Publish date 25/07/2021 | 11:13 AM  | View count: 94
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN