CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020

Publish date 04/09/2019 | 10:24 AM  | View count: 110
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)

Publish date 30/08/2019 | 09:37 AM  | View count: 154
Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ đăng cai Liên hoan tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XIII - Khu vực 1

Publish date 27/08/2019 | 10:20 AM  | View count: 87
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu và tổng kết công tác hè quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 20/08/2019 | 05:14 PM  | View count: 515
Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn...

Triển khai thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020

Publish date 19/08/2019 | 11:21 AM  | View count: 231
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN