CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 06/01/2020 | 02:42 PM  | View count: 281
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của UBND quận Cầu Giấy

Publish date 04/01/2020 | 10:54 AM  | View count: 139
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

Publish date 27/12/2019 | 03:04 PM  | View count: 1272
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý - năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 25/12/2019 | 09:25 AM  | View count: 146
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)

Publish date 10/12/2019 | 11:58 AM  | View count: 432
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

Publish date 06/12/2019 | 01:59 PM  | View count: 208
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN