CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Publish date 29/07/2019 | 11:40 AM  | View count: 955
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 239-CV/BTGQU ngày 25/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Publish date 26/07/2019 | 09:18 AM  | View count: 412
Xem nội dung Công văn tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Công văn số 238-CV/BTGQU ngày 24/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung Kế hoạch 115-KH/QU của Quận ủy

Publish date 25/07/2019 | 04:40 PM  | View count: 442
Xem nội dung Công văn tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"

Publish date 24/07/2019 | 11:31 AM  | View count: 276
Kế hoạch số 192/KH-HĐTĐKT ngày 23/7/2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Cầu Giấy về phát động phong trào "Cán bộ, công chức,...

Công văn số 237-CV/BTGQU ngày 23/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng trong năm 2019

Publish date 24/07/2019 | 09:02 AM  | View count: 361
Xem nội dung Công văn tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ

Publish date 20/07/2019 | 11:55 AM  | View count: 631
Công văn số 1067/BTTTT-TTCS ngày 27/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về...

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn quận giai đoạn 2019 - 2021

Publish date 20/07/2019 | 09:56 AM  | View count: 107
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 16/07/2019 | 11:44 AM  | View count: 187
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN