CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác dân số - KHHGĐ quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 03/07/2019 | 04:43 PM  | View count: 139
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 2547/KH-SYT ngày 19/6/2019 của Sở Y tế về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2019

Publish date 30/06/2019 | 03:08 PM  | View count: 118
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội

Publish date 30/06/2019 | 08:58 AM  | View count: 111
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Publish date 30/06/2019 | 08:49 AM  | View count: 108
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019

Publish date 29/06/2019 | 05:13 PM  | View count: 100
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN