CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04/10/2019

Publish date 26/06/2019 | 02:34 PM  | View count: 101
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 26/06/2019 | 02:27 PM  | View count: 108
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)

Publish date 25/06/2019 | 10:01 AM  | View count: 807
Hướng dẫn số 49-HD/BTG ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Publish date 21/06/2019 | 09:35 AM  | View count: 506
Hướng dẫn số 47-HD/BTG ngày 20/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt...