CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 16/04/2018 | 09:04 AM  | View count: 840
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 02/03/2018 của Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội về “Tuyên truyền An toàn giao...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 16/04/2018 | 08:52 AM  | View count: 290
Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-STTTT ngày 12/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2018

Publish date 05/04/2018 | 11:37 AM  | View count: 698
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính...

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 04/04/2018 | 10:09 AM  | View count: 930
Đại diện UBND các phường ký cam kết đảm bảo An toàn thực phẩm Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-BCĐTUWVSATTP ngày 13/3/2018 của Ban chỉ...

Kế hoạch thực hiện Chương trinh quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018-2021

Publish date 02/04/2018 | 02:47 PM  | View count: 189
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại...

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 02/04/2018 | 02:40 PM  | View count: 247
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020

Publish date 30/03/2018 | 12:05 PM  | View count: 157
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố về...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020

Publish date 30/03/2018 | 11:41 AM  | View count: 116
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố về...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018

Publish date 30/03/2018 | 11:25 AM  | View count: 813
Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng...

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 23/03/2018 | 04:59 PM  | View count: 135
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự...