CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Publish date 30/05/2019 | 09:52 AM  | View count: 362
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Kế hoạch tập huấn kiến thức về công tác quản lý chất lượng vật tư và ATTP ngành nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 30/05/2019 | 09:36 AM  | View count: 110
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 28/05/2019 | 03:40 PM  | View count: 202
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 227-CV/BTGQU ngày 27/5/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận.

Publish date 27/05/2019 | 04:30 PM  | View count: 1092
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/05/2019 | 10:04 AM  | View count: 822
Ngày 23/5/2019, UBND quận Cầu Giấy ban hành văn bản số 595/UBND-KT về việc nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại...

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 17/05/2019 | 09:40 AM  | View count: 105
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phối hợp thả cá phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2019

Publish date 13/05/2019 | 06:09 PM  | View count: 206
Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-CCTS-GHPG ngày 21/3/2018 giữa Chi cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội về việc phối hợp...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)

Publish date 09/05/2019 | 10:00 AM  | View count: 2271
Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn...