CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH công tác thông tin đối ngoại quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 04/04/2022 | 09:14 AM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tuyển sinh quân sự năm 2022

Publish date 31/03/2022 | 04:02 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2022)

Publish date 30/03/2022 | 01:04 PM  | View count: 36
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022

Publish date 30/03/2022 | 10:09 AM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" quận Cầu Giấy

Publish date 29/03/2022 | 11:14 AM  | View count: 33
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 28/03/2022 | 05:51 PM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 28/03/2022 | 09:28 AM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN