CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai 'Ngày vi chất dinh dưỡng" năm 2021

Publish date 22/10/2021 | 09:30 AM  | View count: 50
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Publish date 18/10/2021 | 03:20 PM  | View count: 35
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 2/2021

Publish date 18/10/2021 | 02:22 PM  | View count: 36
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND của UBND thành phố HN

Publish date 15/10/2021 | 11:38 AM  | View count: 34
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 13/10/2021 | 04:02 PM  | View count: 51
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997-01/9/2022)

Publish date 08/10/2021 | 04:00 PM  | View count: 63
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 08/10/2021 | 08:49 AM  | View count: 43
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021)

Publish date 28/09/2021 | 04:53 PM  | View count: 75
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch triển khai mô hình "Chuyển đổi số trong công tác quản lí trường học"

Publish date 28/09/2021 | 12:14 PM  | View count: 49
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN