CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai xây dựng tuyến phố bảo đảm vệ sinh môi trường 24/24h trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 25/04/2019 | 02:56 PM  | View count: 181
(Nội dung kèm theo) PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 22/04/2019 | 03:58 PM  | View count: 295
Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn quận năm 2019. Xem...

Kế hoạch thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 19/04/2019 | 04:08 PM  | View count: 1859
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa...

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 19/04/2019 | 04:03 PM  | View count: 415
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông và Chương trình "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 18/04/2019 | 03:42 PM  | View count: 298
Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 17/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tuyên truyền An toàn giao thông và Chương trình "Vì An...

Hướng dẫn “Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)”

Publish date 17/04/2019 | 05:03 PM  | View count: 1757
Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGQU ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “ Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế lao động; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Publish date 17/04/2019 | 03:36 PM  | View count: 140
Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ...

Thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Publish date 02/04/2019 | 11:50 AM  | View count: 1411
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng

Publish date 02/04/2019 | 11:45 AM  | View count: 1128
Thực hiện văn bản 606/UBND-KT ngày 18/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các...

Công văn số 209-CV/BTG ngày 01/4/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 4/2019

Publish date 01/04/2019 | 05:00 PM  | View count: 4043
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban Tuyên...