CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 20/03/2019 | 09:13 AM  | View count: 1248
Thực hiện Văn bản số 1884/STNMT-TNN ngày 15/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng...

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Publish date 15/03/2019 | 04:23 PM  | View count: 2696
Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi Xem nội dung Quyết...

Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 15/03/2019 | 04:19 PM  | View count: 695
Kế hoạch số 101/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi quận Cầu Giấy về việc ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch...

Công văn số 204-CV/BTG ngày 10/3/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc thực hiện biên soạn và phát hành Bản tin "Thông tin nội bộ" quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 15/03/2019 | 02:26 PM  | View count: 671
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Cầu Giấy về việc Biên soạn và phát...

Chỉ thị số 23-CT/QU ngày 05/3/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 15/03/2019 | 10:33 AM  | View count: 1008
Hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trên địa bàn Hà Nội, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy...

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 14/03/2019 | 04:33 PM  | View count: 284
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN