CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 01/03/2019 | 03:17 PM  | View count: 388
Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội...

Công văn số 200-CV/BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 3/2019

Publish date 01/03/2019 | 10:40 AM  | View count: 731
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban...

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy

Publish date 27/02/2019 | 03:14 PM  | View count: 246
Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính...

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 27/02/2019 | 03:00 PM  | View count: 176
Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019. ...

Kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 26/02/2019 | 09:44 AM  | View count: 96
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 22/02/2019 | 02:52 PM  | View count: 383
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội dung kế hoạch...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 21/02/2019 | 02:56 PM  | View count: 128
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ...

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2019

Publish date 20/02/2019 | 02:44 PM  | View count: 396
Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nội vụ và cải cách...

Kế hoạch triển khai phát động chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 19/02/2019 | 04:31 PM  | View count: 177
Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 19/02/2019 của Sở Y tế Hà Nội về triển khai phát động chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành...

Kế hoạch hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 19/02/2019 | 09:36 AM  | View count: 199
Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019. ...