CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 14/02/2019 | 04:31 PM  | View count: 205
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 11/02/2019 | 04:04 PM  | View count: 1227
UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019....

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 11/02/2019 | 03:58 PM  | View count: 1406
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm...

Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 11/02/2019 | 03:48 PM  | View count: 1639
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về trọng tâm công tác tư pháp năm 2019. Theo đó, sẽ tập trung thực hiện đồng...

Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" tại quận Cầu Giấy

Publish date 31/01/2019 | 03:10 PM  | View count: 347
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Kế hoạch công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019

Publish date 31/01/2019 | 09:43 AM  | View count: 373
Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 31/01/2019 của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Cầu Giấy về công tác xóa mù chữ, phổ...

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Publish date 30/01/2019 | 05:21 PM  | View count: 2323
Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU ngày 29/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “ Tuyên truyền về công tác biên giới...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ đô (03/3/1949 - 03/3/2019)

Publish date 25/01/2019 | 09:51 AM  | View count: 924
Kế hoạch số 95-KH/QU ngày 25/01/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ...

Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 24/01/2019 | 10:18 AM  | View count: 185
Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận...