CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Publish date 16/10/2018 | 05:09 PM  | View count: 647
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Publish date 10/10/2018 | 11:17 AM  | View count: 637
Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018)

Publish date 05/10/2018 | 09:33 AM  | View count: 215
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 04/10/2018 | 03:08 AM  | View count: 201
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Publish date 02/10/2018 | 09:39 AM  | View count: 543
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 28/09/2018 | 04:27 PM  | View count: 181
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thực hiện và thi đua hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/09/2018 | 04:31 PM  | View count: 354
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội thi "An toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể" năm 2018

Publish date 18/09/2018 | 04:34 PM  | View count: 709
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Publish date 18/09/2018 | 10:37 AM  | View count: 234
Thực hiện Văn bản số 7449/STNMT-CCB ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động...