CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Publish date 24/12/2018 | 09:01 AM  | View count: 132
Kế hoạch số 258/KH-BCĐ/CG ngày 24/12/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quận Cầu Giấy: Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2019

Publish date 21/12/2018 | 03:29 PM  | View count: 386
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 giai đoạn 2019 - 2020 của UBND quận Cầu Giấy

Publish date 18/12/2018 | 04:11 PM  | View count: 2091
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 giai...

Nghị quyết phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 18/12/2018 | 03:59 PM  | View count: 508
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn...

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận Cầu Giấy khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 18/12/2018 | 03:01 PM  | View count: 138
Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy về kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS tại ô đất A11 - Khu quy hoạch K7-1, địa điểm: Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Publish date 18/12/2018 | 10:45 AM  | View count: 842
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS tại ô đất A11 -...

Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Mầm non tại ô đất A11 - Khu quy hoạch K7-1, địa điểm: Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Publish date 18/12/2018 | 10:35 AM  | View count: 593
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Mầm non tại ô đất...

Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án: Cài tạo trường mầm non Dịch Vọng Hậu, địa điểm: Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Publish date 18/12/2018 | 10:29 AM  | View count: 577
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án: Cài tạo trường mầm non Dịch Vọng Hậu, địa...

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận Cầu Giấy khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 18/12/2018 | 10:26 AM  | View count: 505
Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận Cầu Giấy khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xem nội dung...

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Publish date 18/12/2018 | 10:22 AM  | View count: 400
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Xem nội dung...