CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 11/12/2018 | 11:50 AM  | View count: 523
Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 11/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân bảo vệ an...

Kế hoạch "tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Publish date 10/12/2018 | 03:25 PM  | View count: 2882
Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/BTGTU ngày 19/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong...

Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Publish date 07/12/2018 | 11:47 AM  | View count: 230
Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm...

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31-10-2018 của BTV Thành ủy về Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn TP Hà Nội

Publish date 05/12/2018 | 03:58 PM  | View count: 3256
Thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/BTU ngày 16-11-2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày...

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2018

Publish date 04/12/2018 | 06:32 PM  | View count: 773
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của quận Cầu Giấy năm 2018, Ban Tuyên...

Công văn số 5944/UBND-KT ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố

Publish date 03/12/2018 | 09:12 AM  | View count: 201
Xem nội dung Công văn tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội

Publish date 30/11/2018 | 10:45 AM  | View count: 639
Với mục tiêu tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, những người dễ tổn thương, người...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI)

Publish date 29/11/2018 | 09:06 AM  | View count: 139
Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Thành ủy Hà Nội về Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI). Xem nội...

Kế hoạch điều tra xã hội học đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 27/11/2018 | 11:42 AM  | View count: 136
Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND quận Cầu Giấy về điều tra xã hội học đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách...

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Publish date 23/11/2018 | 02:15 PM  | View count: 459
Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 19-11-2018 của Thành ủy Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực...