CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 16/03/2022 | 10:33 AM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 15/03/2022 | 09:21 AM  | View count: 7
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng không nhân dân quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 14/03/2022 | 09:28 AM  | View count: 7
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 11/03/2022 | 09:27 AM  | View count: 6
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 11/03/2022 | 09:08 AM  | View count: 15
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Publish date 08/03/2022 | 04:27 PM  | View count: 0
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN