CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy

Publish date 21/11/2018 | 11:31 AM  | View count: 156
Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 21/11/2018 của UBND quận Cầu Giấy về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với UBND...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 21/11/2018 | 11:26 AM  | View count: 171
Kế hoạch số 235/KH-BCĐ ngày 21/11/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về...

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

Publish date 05/11/2018 | 11:16 AM  | View count: 569
Thực hiện Công văn số 1572-CV/BTGTU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc “Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn...

Công văn số 7423/STC-QLCS ngày 26/10/2018 của Sở Tài chính về việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công

Publish date 26/10/2018 | 09:48 AM  | View count: 612
Xem nội dung Công văn tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

Publish date 25/10/2018 | 09:26 AM  | View count: 235
Quyết định số 21/2018/NĐ-CP ngày 05/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin...

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Publish date 19/10/2018 | 02:18 PM  | View count: 210
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 18/10/2018 | 10:48 AM  | View count: 355
Thực hiện Kế hoạch số 2494/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội về việc triển khai, thực hiện các dịch vụ...

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Publish date 16/10/2018 | 05:09 PM  | View count: 673
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Publish date 10/10/2018 | 11:17 AM  | View count: 645
Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018)

Publish date 05/10/2018 | 09:33 AM  | View count: 218
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN